Blog

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

In conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie implementat instrumentul economic “plateste pentru cat arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre elementele specificate la art. 17, alin. 5, lit. h), respectiv:

  • Volum;
  • Frecventa de colectare;
  • Greutate;
  • Saci de colectare personalizati.

 

CMID Ciocănești

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX de la Ciocănești, Jud. Călărași este unul din depozitele ecologice conforme construite și operate de către IRIDEX GOUP. El își desfășoară activitatea în concordanţă cu cele mai stringente cerinţe de mediu şi de management deşeuri din legislaţia naţională și cea europeană.

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Iridex Group Salubrizare SRL (IGS) este o companie cu capital 100% românesc care activează în domeniul gestionării deșeurilor de 11 ani.

             Societatea işi desfăşoară activitatea în aria judeţelor Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Dolj, prestând următoarele servicii:

  • Management integrat al deşeurilor;
  • Exploatare şi gestionare depozite ecologice de deşeuri;
  • Activităţi de valorificare a deşeurilor;
  • Activităţi de colectare separată şi transport separat al deşeurilor;
  • Activităţi de salubrizare stradală;
  • Activităţi de deszăpezire.

Contact Info

Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi
0723506410 | office@salubriscalarasi.ro