Acasa

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

images/Consiliu1.jpg
Despre noi
Prezentare
Organele
Scopul
Obiectivele

I.Prezentare generala

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement Salubris din care fac parte toate UAT –urile din judetul Calarasi reprezentate de consiliile locale si consiliul judetean, a fost infiintata in februarie 2009.

Asociatia este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Calarasi, conform certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial cu nr. 385/202/2009 din 18.02.2009.


Mai mult...

II.Organele Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora;
 • Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca 4 membri numiti de Adunarea generala;
 • Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de cenzor numit de Adunarea generala.

Mai mult...

III.Scopul Asociatiei

Asociatia s-a constituit in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza Strategiei dedezvoltare a serviciului de salubrizare.


Mai mult...

IV.Obiectivele Asociatiei sunt:

Sa pregateasca si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului;

Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului, inclusiv realizarea investitiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene;


Mai mult...

Program

Luni - Joi
8:00 | 16:30

Vineri
8:00 | 14:00

Locatiile noastre

Zona1
Zona2
Zona3
Zona4

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019

Email:agentzona1@salubriscl.ro
Cuzeli Ion 0731495619

Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019Email:agentzona2@salubriscl.ro
Uleia Gheorghe  0787438035
Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019

Email:agentzona1@salubriscl.ro
Cuzeli Ion 0731495619

Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019Email:agentzona4@salubriscl.ro
Creanga Mariana 0787807103
Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Blogul nostru

Prezentare Operatori
21 Mai 2020

Iridex Group Import Export

CMID Ciocănești

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX de la Ciocănești, Jud. Călărași este unul din depozitele ecologice conforme construite și operate de către IRIDEX GOUP. El își desfășoară activitatea în concordanţă cu cele mai stringente cerinţe de mediu şi de management deşeuri din legislaţia naţională și cea europeană.

IRIDEX GROUP este unul din pionerii industriilor conexe protecției mediului din România, operând în acest domeniu încă de la înființare, în anul 1991. IRIDEX GROUP are o experiență de peste 25 de ani în domeniul protecției mediului, managementului deșeurilor municipale, a construcției și operării de centre de management integrat al deșeurilor. IRIDEX GROUP este activ în toate etapele de gestionare a deșeurilor, de la colectarea separată a deșeurilor, la sortarea, tratarea, reciclarea și aplicarea principiilor economiei circulare. Prin ceea ce face, Iridex urmărește protejarea mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse - oricare ar fi ele – contribuind, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# și implementarea principiilor economiei circulare.

CMID Călărași a fost construit prin finanțare europeană Programul Operațional Infrastructura Mare JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, Axa prioritară 3. ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”, finanțarea europeană fiind de 85% din cost. Proiectul a fost finalizat în luna martie 2018.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Ciocănești deservește populația jutețului Călărași. Cu o suprafață totală pentru depozitare de 15.5 ha, CMID Iridex reușeste cu succes să asigure procesarea, sortarea, neutralizarea și eliminarea prin depozitare pe termen lung a deșeurilor din Municipiul Călărași, orașul Lehliu precum și din zonele adiacente.  Depozitul ecologic are o capacitate de 3,5 milioane tone, din care celula 1, (C1) 1 milioane tone.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Ciocănești include:

 • Depozit conform C1- C2. În prezent, depunerea deșeurilor se face doar C1, celulă proiectată să functioneze până în 2024, după care aceasta va fi închisă. Închiderea presupune acoperirea cu material geotextil.
 • Staţie de sortare a deşeurilor în scopul reciclării (sticlă, metal, plastic, hârtie);
 • Staţie-platformă de compostare a deșeurilor verzi biodegradabile, cu o capacitate de 10.000 t/ an;
 • Sistem de colectare a apelor pluviale;
 • Staţie de tratare a deşeurilor din construcţii;
 • Instalaţie de extracţie, colectare și ardere a gazului de depozit;
 • Staţie de colectare și tratare levigatului prin osmoză inversă;
 • Stație de pompare a apelor uzate;
 • Stație de clorinare;
 • Puțuri de monitorizare.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Ciocănești este un exemplu de bune practici în domeniul protecției mediului, contribuind la îndeplinirea obligațiilor asumate de țara noastră în capitolul MEDIU din Tratatul de Aderare la Uniunea Euopeană.

Date de contact:

Descarca prezentare in format PDF

Prezentare Operatori
21 Mai 2020

Iridex Group Salubrizare

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Iridex Group Salubrizare SRL (IGS) este o companie cu capital 100% românesc care activează în domeniul gestionării deșeurilor de 11 ani.

             Societatea işi desfăşoară activitatea în aria judeţelor Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Dolj, prestând următoarele servicii:

 • Management integrat al deşeurilor;
 • Exploatare şi gestionare depozite ecologice de deşeuri;
 • Activităţi de valorificare a deşeurilor;
 • Activităţi de colectare separată şi transport separat al deşeurilor;
 • Activităţi de salubrizare stradală;
 • Activităţi de deszăpezire.

Activităţi desfăşurate de Iridex Group Salubrizare SRL:

 • Sunt incluse în sistemul de management al calităţii, implementat şi certificat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 • Activităţile de salubrizare sunt licenţiate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., care are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
 • Activităţile desfăşurate în perimetrul portuar sunt licenţiate de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.
 • Activităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor, precum şi activităţile de administrare a depozitelor ecologice de deşeuri, sunt autorizate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
 • În ariile de activitate cuprinzând județele Constanța, Călărași, Dolj și Tulcea, asigură:
 • Servicii de colectare și transport al deșeurilor pentru 178 de Unități Administrativ Teritoriale totalizând aproximativ 850.000 de persoane și peste 10.000 de agenți economici și instituții publice;
 • Servicii de tratare, sortare și/sau eliminare a deșeurilor generate în 261 de Unități Administrativ Teritoriale totalizând aproximativ 1.200.000 de persoane;
 • Numeroase campanii de conștientizare a populației privind importanța protejării mediului înconjurător și a colectării separate.

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE isi respectă misiunea asumată de a proteja mediul și de a crea condiții de viață mai bune, asigurând viitorul colectivităților unde își desfășoară activitatea.

Date de contact:

 Descarca prezentare in format PDF

Prezentare Operatori
21 Mai 2020

REBU

Primul operator de salubrizare de pe piaţa liberă din România

Cu o experiență de peste 20 de ani, Societatea RER Ecologic Service Bucureşti REBU S.A., înfiinţată în anul 1997 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti și grupul german RWE – Entsorgung AG pe structura fostei Regii Autonome de Salubrizare Urbană Bucureşti (RASUB), este primul operator de salubrizare de pe piaţa liberă din Romînia.

În prezent acţionariatul societății este compus din Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi RER București SRL, companie cu acţionariat german.

 Apartenența societății REBU la grupul de firme RER a îmbunătățit activitatea din punct de vedere tehnologic, investițional și administrativ, Societatea REBU devenind, în scurt timp de la înființare, unul dintre cei mai importanți operatori de salubrizare din București.

Principala activitate a societăţii RER Ecologic Service Bucureşti REBU S.A. este prestarea Serviciului public de salubrizare a localităților, activitate pentru care societatea deține Licență de operare clasa I emisa de către A.N.R.S.C. încă din anul 2002.

 

Cu un parc auto de peste 200 de utilaje moderne specifice, în funcție de contractele pe care le are, REBU asigură pentru cei peste 300.000 de clienții ai săi o gamă largă de servicii:

 • Colectare separată şi transport separat deşeuri municipale şi deşeuri similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori,
 • Colectare, sortare si transport deşeuri reciclabile
 • Colectare si transport deşeuri voluminoase, vegetale, DEEE
 • Colectare si transport deseuri din construcţii-demolari
 • Colectare si transport deseuri periculoase
 • Maturat, spălat, stropit și intretinere a căilor publice
 • Curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau înghet
 • Amenajare şi întreţinere spaţii verzi și locuri de agrement;
 • Colectare și transport ape uzate menajere

 

 

În Județul Călărași, societatea REBU deservește peste 130.000 de persoane, iar serviciile sunt asigurate în baza celor 2 contracte încheiate:

 • Contract de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 34/2223/20.07.2017 , care include UAT-eurile: Municipiul Călărași și comunele Borcea, Dichiseni, Jegălia, Modelu, Perișoru, Roseti, Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă, Unirea
 • Contract de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 1 Lehliu Gară nr. 33/2222/20.07.2017 care include UAT-eurile : oraș Lehliu Gară, oraș Fundulea și comunele Belciugatele, Gurbănești, Ileana, Lehliu, Nicolae Bălcescu, Sărulesti, Sohatu, Tămădau Mare, Valea Argovei (31.426 persoane deservite).

Obiectul acestor contracte este colectarea și transportul deșeurilor:

 • menajere și similare (reziduale) provenind din activităţi comerciale, industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat:
 • reciclabile (hârtie carton, plastic/ metal, sticlă),
 • verzi biodegradabile, în conformitate cu contractele de delegare a gestiunii și în conformitate cu contractele de prestări servicii încheiate cu fiecare tip de client – abonați casnici, agenți economici și institutii publice.

Pe baza de comandă/contract de prestări servicii de la generator sau administrația publică locală se colectează și se transportă deșeurile:

 • stradale (preluate de la operatorul care are contract de salubrizare stradală cu fiecare administrație publică și care efectuează măturarea străzilor),
 • anvelope abandonate pe domeniul public sau de la punctele de colectare a deşeurilor municipale,
 • deșeuri ocazionale și suplimentare generate de festivaluri, concerte, târguri etc,
 • deșeurile (reziduale, reciclabile, biodegradabile) depozitate necontrolat, în locuri nepermise.

Pentru serviciile oferite, Societatea RER Ecologic Service Bucureşti REBU S.A. deţine toate autorizaţiile legale necesare prestării acestora.

 Cei peste 300.000 de clienți mulțumiti, alături de menținerea certificării de către TUV Rheinland România a sistemului de management integrat de calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională încă din anul 2002 – reprezintă o garanție pentru calitatea serviciilor oferite.

 

 

Date de contact:

Descarca prezentare in format PDF

Contact Info

Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi
0723506410 | office@salubriscalarasi.ro