Acasa

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

images/Consiliu1.jpg

Ultimele hotarari

Hot AGA nr.9 componenta comisie
198 Downloads  - 2024 - 5 Aprilie 2024
Hot AGA nr.8 aprobare DA CMID+3ST
192 Downloads  - 2024 - 5 Aprilie 2024
Hotarare AGA nr.2 din 06.02.2024 - cotizatii
2530 Downloads  - 2024 - 26 Februarie 2024
Hot AGA nr. 5 - reducere fact zona 2
377 Downloads  - 2024 - 26 Februarie 2024
Hot AGA nr. 4 - reducere fact zona 1
370 Downloads  - 2024 - 26 Februarie 2024
Hot AGA nr 6 - reducere fact zona 3
274 Downloads  - 2024 - 26 Februarie 2024
Despre noi
Prezentare
Organele
Scopul
Obiectivele

I.Prezentare generala

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement Salubris din care fac parte toate UAT –urile din judetul Calarasi reprezentate de consiliile locale si consiliul judetean, a fost infiintata in februarie 2009.

Asociatia este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Calarasi, conform certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial cu nr. 385/202/2009 din 18.02.2009.


Mai mult...

II.Organele Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora;
 • Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca 4 membri numiti de Adunarea generala;
 • Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de cenzor numit de Adunarea generala.

Mai mult...

III.Scopul Asociatiei

Asociatia s-a constituit in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza Strategiei dedezvoltare a serviciului de salubrizare.


Mai mult...

IV.Obiectivele Asociatiei sunt:

Sa pregateasca si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului;

Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului, inclusiv realizarea investitiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene;


Mai mult...

Program

Luni - Joi
8:00 | 16:30

Vineri
8:00 | 14:00

Locatiile noastre

Zona1
Zona2
Zona3
Zona4

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019

Email:agentzona1@salubriscl.ro
Cuzeli Ion 0731495619

Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019Email:agentzona2@salubriscl.ro
Uleia Gheorghe  0787438035
Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019

Email:agentzona1@salubriscl.ro
Cuzeli Ion 0731495619

Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Adresa noastra

Ecomanagement Salubris
Strada 1 Decembrie 1918 1,
Călărași 910019Email:agentzona4@salubriscl.ro
Creanga Mariana 0787807103
Vezi pe harta

Orar

Luni - Vineri
8:00 | 18:00

Blogul nostru

Prezentare Operatori
16 Noiembrie 2022

Consultare publica privind implementarea principiului “plateste pentru cat arunci”

In conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie implementat instrumentul economic “plateste pentru cat arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre elementele specificate la art. 17, alin. 5, lit. h), respectiv:

 • Volum;
 • Frecventa de colectare;
 • Greutate;
 • Saci de colectare personalizati.

 

Prezentare Operatori
21 Mai 2020

Iridex Group Import Export

CMID Ciocănești

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX de la Ciocănești, Jud. Călărași este unul din depozitele ecologice conforme construite și operate de către IRIDEX GOUP. El își desfășoară activitatea în concordanţă cu cele mai stringente cerinţe de mediu şi de management deşeuri din legislaţia naţională și cea europeană.

Prezentare Operatori
21 Mai 2020

Iridex Group Salubrizare

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Iridex Group Salubrizare SRL (IGS) este o companie cu capital 100% românesc care activează în domeniul gestionării deșeurilor de 11 ani.

             Societatea işi desfăşoară activitatea în aria judeţelor Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Dolj, prestând următoarele servicii:

 • Management integrat al deşeurilor;
 • Exploatare şi gestionare depozite ecologice de deşeuri;
 • Activităţi de valorificare a deşeurilor;
 • Activităţi de colectare separată şi transport separat al deşeurilor;
 • Activităţi de salubrizare stradală;
 • Activităţi de deszăpezire.

Contact Info

Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi
0723506410 | office@salubriscalarasi.ro