Centrul de Management Integrat al Deseurilor Ciocanesti

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

CMID Ciocănești

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX de la Ciocănești, Jud. Călărași este unul din depozitele ecologice conforme construite și operate de către IRIDEX GOUP. El își desfășoară activitatea în concordanţă cu cele mai stringente cerinţe de mediu şi de management deşeuri din legislaţia naţională și cea europeană.

 

IRIDEX GROUP este unul din pionerii industriilor conexe protecției mediului din România, operând în acest domeniu încă de la înființare, în anul 1991. IRIDEX GROUP are o experiență de peste 25 de ani în domeniul protecției mediului, managementului deșeurilor municipale, a construcției și operării de centre de management integrat al deșeurilor. IRIDEX GROUP este activ în toate etapele de gestionare a deșeurilor, de la colectarea separată a deșeurilor, la sortarea, tratarea, reciclarea și aplicarea principiilor economiei circulare. Prin ceea ce face, Iridex urmărește protejarea mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse - oricare ar fi ele – contribuind, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# și implementarea principiilor economiei circulare.

CMID Călărași a fost construit prin finanțare europeană Programul Operațional Infrastructura Mare JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, Axa prioritară 3. ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, O.S. 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”, finanțarea europeană fiind de 85% din cost. Proiectul a fost finalizat în luna martie 2018.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Ciocănești deservește populația jutețului Călărași. Cu o suprafață totală pentru depozitare de 15.5 ha, CMID Iridex reușeste cu succes să asigure procesarea, sortarea, neutralizarea și eliminarea prin depozitare pe termen lung a deșeurilor din Municipiul Călărași, orașul Lehliu precum și din zonele adiacente.  Depozitul ecologic are o capacitate de 3,5 milioane tone, din care celula 1, (C1) 1 milioane tone.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Ciocănești include:

  • Depozit conform C1- C2. În prezent, depunerea deșeurilor se face doar C1, celulă proiectată să functioneze până în 2024, după care aceasta va fi închisă. Închiderea presupune acoperirea cu material geotextil.
  • Staţie de sortare a deşeurilor în scopul reciclării (sticlă, metal, plastic, hârtie);
  • Staţie-platformă de compostare a deșeurilor verzi biodegradabile, cu o capacitate de 10.000 t/ an;
  • Sistem de colectare a apelor pluviale;
  • Staţie de tratare a deşeurilor din construcţii;
  • Instalaţie de extracţie, colectare și ardere a gazului de depozit;
  • Staţie de colectare și tratare levigatului prin osmoză inversă;
  • Stație de pompare a apelor uzate;
  • Stație de clorinare;
  • Puțuri de monitorizare.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor IRIDEX  de la Ciocănești este un exemplu de bune practici în domeniul protecției mediului, contribuind la îndeplinirea obligațiilor asumate de țara noastră în capitolul MEDIU din Tratatul de Aderare la Uniunea Euopeană.

Date de contact:

Descarca prezentare in format PDF