Zona 2 - Oltenita

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Iridex Group Salubrizare SRL (IGS) este o companie cu capital 100% românesc care activează în domeniul gestionării deșeurilor de 11 ani.

             Societatea işi desfăşoară activitatea în aria judeţelor Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Dolj, prestând următoarele servicii:

 • Management integrat al deşeurilor;
 • Exploatare şi gestionare depozite ecologice de deşeuri;
 • Activităţi de valorificare a deşeurilor;
 • Activităţi de colectare separată şi transport separat al deşeurilor;
 • Activităţi de salubrizare stradală;
 • Activităţi de deszăpezire.

Activităţi desfăşurate de Iridex Group Salubrizare SRL:

 • Sunt incluse în sistemul de management al calităţii, implementat şi certificat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 • Activităţile de salubrizare sunt licenţiate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., care are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
 • Activităţile desfăşurate în perimetrul portuar sunt licenţiate de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.
 • Activităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor, precum şi activităţile de administrare a depozitelor ecologice de deşeuri, sunt autorizate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
 • În ariile de activitate cuprinzând județele Constanța, Călărași, Dolj și Tulcea, asigură:
 • Servicii de colectare și transport al deșeurilor pentru 178 de Unități Administrativ Teritoriale totalizând aproximativ 850.000 de persoane și peste 10.000 de agenți economici și instituții publice;
 • Servicii de tratare, sortare și/sau eliminare a deșeurilor generate în 261 de Unități Administrativ Teritoriale totalizând aproximativ 1.200.000 de persoane;
 • Numeroase campanii de conștientizare a populației privind importanța protejării mediului înconjurător și a colectării separate.

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE isi respectă misiunea asumată de a proteja mediul și de a crea condiții de viață mai bune, asigurând viitorul colectivităților unde își desfășoară activitatea.

Date de contact:

 Descarca prezentare in format PDF